Viktiga datum för kommande regler

 1 januari 2020

Förbjudet att installera stationär kylutrustning och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med en GWP-faktor på 2 500 eller mer (det gäller inte utrustning för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C).

Förbjudet att fylla på f-gaser med GWP-faktor på minst 2500 vid service eller underhåll av kylutrustning och frysutrustning med en fyllnadsmängd motsvarande 40 ton CO2e eller mer.