Förbud

Förbud mot CFC och HCFC

Det är inte tillåtet att använda ozonnedbrytande ämnen som CFC (till exempel R11 och R12) och HCFC (till exempel R21 och R22).

I Sverige får idag CFC bara användas i befintliga stationära enhetsaggregat med en fyllnadsmängd av 900 gram eller mindre. Ett exempel på ett enhetsaggregat är ett kylskåp eller frysskåp.

HCFC (till exempel R22) med fyllnadsmängd över tre kilo får inte användas efter den 1 januari 2015. För utrustning som innehåller mindre än tre kilo, får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium. Det gäller för anläggningar som var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk.

När anläggningen tas ur bruk ska den skrotas, vilket innebär att den ska tömmas på köldmedium. Detta ska utföras av person med certifikat (f-gas).