Få fart på ditt företag

Vill du få ditt företag att växa? Vill du hitta fler kunder? Vill du skapa nya nätverk?

Företag365

Då ska du anmäla dig till Företag365 – ett program för dig som vill få fart på ditt företag. Alingsås kommun kan arrangera kursen lokalt i Alingsås. Är du intresserad så kontakta Anna Davidsson, näringslivsstrateg, tel. 0322-61 69 01, anna [dot] davidsson [at] alingsas [dot] se

Företag365 är ett helt nytt affärsutvecklingsprogram i workshop-format som riktar sig till dig som är nyföretagare.

Programmet är uppdelat i fyra workshops, där du får hjälp med att hitta dina och framförallt ditt företags framgångsfaktorer. Under ledning av fyra erfarna rådgivare varvar vi teori med praktik och tillsammans skapar vi ett nyttigt erfarenhetsutbyte som ger dig värdefulla insikter för vad som är bäst för ditt företags utveckling.

Vid fyra tillfällen à 3 timmar arbetar vi utifrån helheten och skapar förståelse för sambanden mellan affärsmodellen, marknadsföringen, ekonomin och försäljningen. Efter programmet får du dessutom 2 timmars personlig rådgivning inom den del där du känner att du behöver mest stöd.

Företag365 innehåller fyra delar:

FTG365 - fyra block

 

Expedition Framåt

Expedition Framåt – vi ger ditt företag kraft att växa. Tillväxtprogrammet Expedition Framåt är ett skräddarsytt program som vänder sig till företagsledare med tillväxtambitioner. Sedan 1997 har vi hjälpt tusentals företag i Göteborgsregionen att skapa långsiktig framgång. Genom programmet får du en personlig företagsrådgivare och tillgång till seminarier, workshops, nätverk samt mötesplatser som skapar värdefulla kunskaper och kontakter för din tillväxtresa. Varmt välkommen att höra av dig till vår koordinator Susanne Abildtrup på 031-367 61 12 eller expeditionframat [at] businessregion [dot] se för mer information. www.expeditionframat.se