Företagslots Alingsås
företagslots alingsås

Företagslots och en-dörr-in

Stöd och rådgivning för dig som företagare

Det ska vara roligt att vara företagare. Därför arbetar vi med att det ska vara enkelt att driva företag i Alingsås. När en företagare står inför ett vägsjäl i både svåra och enklare ärende kan företagslotsen ge råd och stöd genom hela processen. vilket ger förutsättningar för en snabbare ärendehantering. Det kan röra sig om att flera olika tillstånd krävs eller att du helt enkelt är osäker på vilka förvaltningar du ska vända dig till.

Vi har ibland samordningsgrupp med representanter från bland annat etablering, bygglov, miljöskydd och exploatering som tar sig an svåra ärenden.

Näringslivsenheten erbjuder rådgivning och nätverk för dig som vill starta eller som driver företag. 

Inom Alingsås kommun strävar vi efter att arbeta med både hjärta och hjärna där vi råder företagare så långt vi kan.

Det kan vara bra att känna till att vi också samarbetar med flera organisationer som du kan vända dig till för att få stöd och rådgivning.

Kontakta näringslivsenheten så hjälper vi dig.