Symbolbild för FoU kortet

Forskning och utveckling

Utveckling och förnyelse i en ny tid ställer stora utmaningar på företag och organisationer. För att ligga i framkant och få tillgång till kunskap, experter, rådgivning och finansiering så kan man med fördel vända sig till någon av de företagsstödjande organisationerna eller forskningsaktörerna i regionen.

Vi hjälper dig gärna med kontakter och är bollplank. Här är några av de organisationerna som vi samarbetar med:

Industriell Dynamik

Industriell Dynamik fungerar som din egen rådgivare och ett praktiskt stöd – en snabbfotad och strategisk utvecklings­avdelning med bred kompetens inom industriell utveckling.

Industriell Dynamik är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Vi erbjuder kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område.

Industriell Dynamik är ett nätverk som består av 15 medlemsorganisationer, alla med expertis inom olika industriella områden. Vi finns i hela Västra Götaland, så du har alltid nära till någon av våra kontaktpersoner. Läs mer här

IUC Sjuhärad har från och med hösten 2017 ett uppdrag att besöka företagen i Alingsås. Kontakta gärna dem direkt för att boka ett möte.

SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing

Centrumbildningen SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing – vid Högskolan i Borås erbjuder forskarresurser och en unik forskningsmiljö i form av Handelslabbet, till handelsföretag och omgivande samhället för att bidra till en innovativ och hållbar handel. Läs mer här

RISE Research Institutes of Sweden

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling. Läs mer här.

Swerea - en forskningskoncern för industriell förnyelse

Swerea är en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Vårt uppdrag är att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom områdena:

  • Materialutveckling
  • Produktionsutveckling
  • Produktutveckling

Läs mer här:

Produktionstekniskt centrum

På Produktionstekniskt Centrum (PTC) samlar vi projekten och höjer den tvärvetenskapliga kompetensen. Här möts industri och akademi i unika samarbeten och spännande utvecklings- och forskningsprojekt. Produktionstekniskt Centrum är öppet för alla små och stora företag, organisationer och individer.

Hit kan du som företagare vända dig för att få mer effekt i ditt företags utvecklingsarbete. Här finns metoder för samverkan och en utrustningspark i världsklass. Läs mer här

Västra Götalandsregionens program och finansieringsstöd

Här hittar du information om Västra Götalandsregionens stöd, finansiering och bidrag till projekt, organisationer och företag inom folkhälsa, kultur, miljö, regionutveckling, kollektivtrafik och rättighetsfrågor.Så kan din idé förverkligas

Genom programmen för hållbar utveckling finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG2020. Flera program har egna ansökningsrutiner och blanketter.

Ta gärna kontakt med en handläggare för att diskutera din idé, innan du skriver och skickar in din ansökan. Det finns en eller flera kontaktpersoner per program. Läs mer här

 

Skatteverkets informationsträffar

Boka plats på Skatteverkets kostnadsfria informationsträffar och lär dig mer om skatter, avgifter och annat du som företagare behöver veta. Skatteverkets träffar finns på många orter i landet och även på webben. Kalendern uppdateras regelbundet med nya träffar. Läs mer här

 

 

Tillhörande information