Symbolbild för FoU kortet

FoU-kort Program för forskning och utveckling i små och medelstora företag

Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Programmet Forskning och utveckling i små och medelstora företag ägs och drivs av Västra Götalandsregionen och har de övergripande målen att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

  • Konkurrera på globala marknader
  • Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.
Tillhörande information