Företagare som vill utföra tjänster inom LOV

Alingsås kommun tillämpar valfrihetssystem i enlighet med Lag om valfrihetssystem, LOV.

Syftet är att öka medborgarens möjlighet att själv bestämma över sin hemtjänst.

De företag som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare. De personer som beviljas hemtjänst väljer själva vilken utförare de vill ha.

Du som är intresserad av att utföra hemtjänst i Alingsås kommun är välkommen att ansöka om att bli godkänd utförare. 

Du kan bli godkänd som utförare av:

  • serviceinsatser (tvätt, städ, inköp, post- och bankärenden)
  • hemtjänstinsatser samt delegerad hälso- och sjukvårdsinsats (som utförs på uppdrag av kommunens legitimerade HSL-personal)

För mer information och ansökan