Organisation

Det operativa arbetet för kommuenens näringslivsarbete samlas i Alingsås Business Center.

Kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis vara huvudansvarig för näringslivsarbetet, men ett samverkansorgan bildas – kallat näringslivsrådet – med representanter från näringsliv och kommunal förvaltning.

Näringslivsrådet består av 4 representanter från näringslivet, valda av företagsföreningar med riksorganisation (Företagarna, Alingsås Handel, Fastighetsägarna, LRF) och 3 representanter från kommunen.

Detta näringslivsråd äger rollen som ett s k självförvaltningsorgan som är ett formellt juridiskt begrepp inom kommunallagen.

Läs mer om Alingsås Business Center.

Läs mer om Näringslivsrådet.

Kontakt
Magnus Thordmark, Näringslivschef, magnus [dot] thordmark [at] alingsas [dot] se 
tel: 
0322-61 70 29