Välbesökt träff om stadskärnan

I april bjöds företagare och andra intresserade in till informationsträff om vad som är på gång i stadskärnan. Träffen handlade bland annat om tillskott, förändringar och renoveringar av Alingsås stadsmiljö.

Bakom initiativet stod Alingsås kommuns näringslivsenhet, Alingsås handel och Fastighetsägarna i Alingsås. Ett trepartssamarbete som syftar till dialog och stärkt samverkan kring innerstadsfrågorna.

- Genom att informera personer som på olika vis är verksamma i stadskärnan får de chansen att engagera sig och delta i frågorna. Det är viktigt att framförallt förändringar i den fysiska utformningen av stadskärnan inte kommer som en överraskning. Det bästa är om vi kan verka tillsammans och nå goda resultat, säger Anna Davidsson på näringslivsenheten.

Under frukostmötet berättade kommunens stadsträdgårdsmästare Agneta Wendesten om den pågående omvandlingen av Järtas park som invigs den 21 september 2019, dagen då Alingsås 400-årsfirande äger rum, även om jubileet pågår hela året. Angelica Larsson, projektledare, fyllde i och berättade om vad som är på gång under jubileumsåret. Ett annat födelsedagsbarn är Lights in Alingsås som firar 20 ljusår.

- Tack vare jättebra projektgrupper och ett stort engagemang är 2019 ett fantastiskt och aktivitetsfyllt år, sa en förväntansfull Angelica.

Sist men inte minst tog också kommunens gatuchef Markus Thunberg vid och berättade om gatuarbeten, parkeringsutredning och avgifter för allmän platsmark, och han fick många frågor från den intresserade åhörarskaran.

- Det var ett välbesökt möte med ca 85 deltagare. Eftersom intresset för information och dialog kring stadskärnan är så stort avser vi att fortsätta med dessa möten två gånger per år. En ny inbjudan med nya talare kommer alltså till hösten och vi som arrangörer tar gärna emot tips om intressanta programpunkter, avslutar Anna.

 

Har du tips på intressanta ämnen att lyfta?
Kontakta Anna Davidsson, näringslivsstrateg, tel 0322-61 69 01, anna [dot] davidsson [at] alingsas [dot] se