Turismen fortsätter att öka

Tillväxtverket sammanställer årligen data om svensk turism som visar på turismens betydelse för svensk ekonomi. Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med året innan.

2018 blev ett bra år för turismen i Sverige även om tillväxttakten mattades av något jämfört med den starka utveckling som vi sett under de senaste tre åren. Satellitkontoberäkningarna för turism visar att svenska och utländska turister konsumerade för sammanlagt 337 miljarder kronor i Sverige under 2018 vilket motsvarar en ökning på 6 procent jämfört med fjolåret.

Den dominerande utvecklingen för turism och besöksnäring i Sverige är en fortsatt stark tillväxt av utländska besökare, en högre koncentration till storstadsregionerna och en fortsatt ökning av framför allt privatresandet.

Är du nyfiken på att veta mer kan du läsa Tillväxtverkets rapport "Fakta om Svensk Turism" här.