PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning samt orsakar långsiktiga skador i vattenmiljöer.

Under åren 1956-1973 användes PCB som mjukgörare i fogmassor och golvmassor. Nyanvändning av PCB i Sverige förbjöds 1973.

PCB sprids i miljön

Stora mängder PCB finns inbyggt i våra fastigheter och risken är att PCB kan läcka direkt från exempelvis fogmassan till mark, luft och in i byggnaderna. Vidare kan spridning ske när gamla fogmasserester läggs på deponi. Därför ska byggnader uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 enligt PCB förordningen (SFS 2007:19) ha inventerats med avseende på PCB senast den 30 juni 2008.

 

Tillhörande information