Riskklassning och årlig kontrollavgift

Livsmedelsverket har en metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter som miljöskyddskontoret följer.

Riskklassen avgör hur mycket kontrolltid som behövs

Miljöskyddskontoret placerar in alla livsmedelsverksamheter i Alingsås kommun i olika riskklasser, enligt Livsmedelsverkets metod. När din verksamhet är riskklassad räknar vi ut hur mycket kontrolltid den ska ha. I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

Den årliga avgiften baseras på kontrolltiden

Kontrollavgiften, det vill säga den årliga avgift som du betalar till miljöskyddskontoret, baseras alltid på den kontrolltid som din livsmedelsverksamhet har.

Det är kommunfullmäktige i Alingsås kommun som beslutar hur stor avgift miljöskyddskontoret ska ta ut per timme för livsmedelskontroll. 

Bakgrund om riskklassningsmetoden

Alla livsmedelsverksamheter placeras in i olika riskklasser, enligt Livsmedelsverkets vägledning.

Modellen består av tre delar, riskmodul, en ny informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Riskmodulen reglerar riskklassen som beror på vilken risk verksamheten innebär, hur stor den är och om livsmedel produceras till känsliga målgrupper. Informationsmodulen innebär ett tillägg i kontrolltid för de som märker förpackade varor eller utformar märkning och presentation. Syftet med den delen av kontrollen är att motverka att konsumenter inte blir lurade eller vilseledda. Erfarenhetsmodulen reglerar den erfarenhetsklass verksamheten är placerad i vilket beror på resultatet efter utförda inspektioner och revisioner. 

Om du har frågor

Ta kontakt med någon av miljöskyddsinspektörerna som ansvarar för livsmedelskontrollen, kontaktuppgifter hittar du här.