Intervall för kontroller av köldmedier

Läckagekontroll ska sedan den 1 januari 2015 uttryckas i koldioxidekvivalent.   

 

Läckagekontroll för aggregat ska efter den 1 januari 2015 uttryckas i koldioxidekvivalent, CO2e istället för Kg.  Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter, CO2e.

Intervall för återkommande läckagekontroll

  • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) - Ingen återkommande kontroll
  • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på 5 ton CO2e eller mer men mindre än 50 ton CO2e: minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
  • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på 50 ton CO2e eller mer men mindre än 500 ton CO2e: minst var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
  • För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton CO2e eller mer: minst var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.

 

Kontrollerna ska utföras av en person/företag med certifiering, som utfärdar en kontrollrapport. Läs mer om certifikat på Naturvårdsverkets webbplats. Du kan få information om vilka kylentreprenörer och företag som är certifierade från INCERT.


 

 

 

Tillhörande information