Intervall för kontroller av köldmedier

Intervall för återkommande läckagekontroll

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler för läckagekontroll. Kontrollerna ska ske enligt följande intervall:

  • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) - Ingen återkommande kontroll
  • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på 5 ton CO2e eller mer men mindre än 50 ton CO2e: minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
  • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på 50 ton CO2e eller mer men mindre än 500 ton CO2e: minst var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
  • För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton CO2e eller mer: minst var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.

Kontrollerna ska utföras av en person/företag med certifiering, som utfärdar en kontrollrapport. Läs mer om certifikat på Naturvårdsverkets webbplats. Du kan få information om vilka kylentreprenörer och företag som är certifierade från INCERT.

Miljösanktionsavgift

Om du som anläggningsinnehavare inte lämnar in rapporten i tid, om den
periodiska kontrollen gjorts för sent eller uteblivit, eller om du inte
informerat innan en nyinstallation om minst 10 kg kommer du bli ålagd
att betala en miljösanktionsavgift (1000 - 5000 kr), som tillfaller staten.

Tillhörande information