Transportera avfall

Det krävs tillstånd för att transportera avfall och farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet.

För de flesta verksamheter är det nog mest rationellt att anlita en transportör med tillstånd för hämtning av avfallet. På Gula sidorna hittar du ett stort antal renhållningsentreprenörer. Många av dessa kan hjälpa er att ta fram en helhetslösning för er verksamhet.

 Det finns möjlighet att söka tillstånd eller göra en anmälan för att få transportera vissa avfallslag och mängder. Mer information om detta finns hos Länsstyrelsen i Västra Götaland, som är den myndighet som handlägger transportillstånden och anmälningarna gällande avfallstransporter.

Tillhörande information