Transportera avfall

Det krävs tillstånd eller anmälan för att transportera avfall och farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet.

För de flesta verksamheter är det mest rationellt att anlita en transportör med tillstånd för hämtning av avfallet. Det finns många företag som kan hjälpa er att ta fram en helhetslösning för er verksamhet.

Vill ni själva transportera ert avfall från så finns möjlighet att söka tillstånd eller göra en anmälan för att få transportera vissa avfallslag och mängder. Mer information om detta finns hos Länsstyrelsen i Västra Götaland, som är den myndighet som handlägger transportillstånden och anmälningarna gällande avfallstransporter.

Tillhörande information