TILL dig som är anmäld till informationsmötet om Stadskärnan den 18 mars

Fastighetsägarna, Alingsås handel och Alingsås kommun har valt att ställa in informationsmötet på Sagabion den 18 mars. Vi arrangörer har valt att ta förebyggande åtgärder för att minska riskerna för spridning av coronaviruset covid-19.

Vi har ett ansvar att vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning i Alingsås och i samhället i stort. Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor och personer som visar upp lindriga symptom på luftvägsinfektion. Att undvika onödiga sociala kontakter skyddar de mest sårbara i samhället.

 

För den senaste informationen om coronaviruset covid - 9 hänvisar vi till vår hemsida https://www.alingsas.se/omsorg-hjalp/coronavirus