Stark arbetsmarknad i vår region

På onsdagsmorgonen arrangerade näringslivsenheten på Alingsås kommun ett frukostmöte ett frukostmöte tillsammans med Arbetsförmedlingen som presenterade den senaste rapporten om arbetsmarknadsutsikterna i Västra Götalands län.

Två gånger per år tar Arbetsförmedlingen fram en rapport över regionens utveckling. Då intervjuas närmare elva tusen privata arbetsgivare, och det senaste resultatet visar på fortsatt positiva förväntningar på arbetsmarknaden. Däremot har stämningsläget dämpats något sedan den förra undersökningen som gjordes på våren 2018. Försvagningen avser framför allt byggbranschen men stämningsläget har även dämpats något inom området privata tjänster.

Petra Koppel och Joakim Karlsson från Arbetsförmedlingen var på plats i Utbildningens Hus och höll i föredraget som innehöll siffror och statistik över länets utveckling.

– Prognosen är ett bra verktyg för både offentlig och privat verksamhet som vill få en indikation på hur efterfrågade specifika branscher är och hur trenderna ser ut för tillfället, säger Anna Davidsson på kommunens näringslivsenhet.

Glädjande nog är siffrorna väldigt positiva för Västra Götalands län. Prognosen visar att regionen har en fortsatt stark arbetsmarknad och jobbtillväxt. Rentav den starkaste av alla storstadsregioner.

– Så klart väldigt positivt, men eftersom arbetsmarknaden är stark och efterfrågan hög upplever vi en högre brist på arbetskraft än i övriga Sverige. Det betyder att jobbtillväxten kan hämmas, säger Joakim.

– Vi kan stoltsera med den hetaste arbetsmarknadsregionen av alla storstadsregioner men vi möter därför också dessa utmaningar. Nu har vi faktiskt även haft en god jobbtillväxt, och där har alla nyanlända som bidragit med arbetskraft varit ett jättebra tillskott, fyller Petra i.

Mer information

Anna Davidsson, näringslivsstrateg, 0322 - 61 69 01.

Tillhörande information