Söker du ledig mark i Göteborgsregionen?

Genom vårt starka samarbete med kommunerna i Göteborgsregionen har vi utvecklat och tagit fram en gemensam databas ”Mark för Näringslivet” över den mark som är tillgänglig för näringslivet.

I databasen Mark för Näringslivet hittar du främst kommunalägd mark. I databasen finns både mark som är detaljplanelagd och för utvecklingsområden. För att hitta privat mark bör du söka på respektive fastighetsbolags hemsida och i olika lokaldatabaser.

Databasen tillhandahålls av Business Region Göteborg AB (BRG) i samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner.
Förutom att hjälpa dig hitta rätt läge för ditt företag, gör databasen det möjligt att analysera näringslivets behov av mark på ett nytt sätt. Databasen hjälper oss att skapa bättre lösningar för framtiden, så att ditt företag och övriga näringsliv kan utvecklas i samspel med infrastruktur, boende och miljö. Databasen fungerar som inkörsport för fortsatta kontakter och en enklare etableringsprocess.

Länk: Mark För Näringslivet

Tillhörande information