Sök ekonomiskt stöd till din verksamhet

Är du verksam inom platsutveckling och kulturnäring? Sitter du på en klimatsmart idé? Eller finns du inom tillverkningsindustrin och vill utveckla verksamheten mot en högre grad av automatisering. Se hit - det finns ekonomiskt stöd att söka!

Kultursystem 2019-2020

Västra Götalandsregionen utlyser medel för att utveckla kultursystem med mål att stärka platsutveckling och kulturnäringar och öka kulturföretagens och organisationernas roll i hållbar platsutveckling. Utlysningen vänder sig till kulturorganisationer i Västra Götaland som i samverkan med kulturföretag, näringsliv, kommuner och andra organisationer vill bidra till långsiktig och hållbar utveckling av en plats med kulturföretagandet i centrum. Målet är att öka självförsörjningsgraden på dessa platser och bidra till lokal utveckling genom att skapa en större kunskap om hur olika processer i systemet förutsätter och utvecklar varandra. Mer info

Robotlyftet - externt stöd för robotsatsningar genom ­checkar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Mer info

 

Tillverkning i Sverige - Utveckla industrialiseringshubbar

Vill ni utveckla och testa en idé som kan förbättra förutsättningarna för innovativa företag att starta upp eller utöka sin tillverkning i Sverige? Då kan ni söka ekonomiskt stöd till utveckling av en industrialiseringshubb i Sverige.

Syftet med utlysningen är att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya eller flera produkter i Sverige och på så vis skapa fysiska och/eller virtuella mötesplatser där aktörer kan samverka för att lösa utmaningar som uppstår under industrialiseringsfasen av en produkt. Mer info

Klimatsynk - medel för klimatsmarta lösningar

Klimatsynk samordnar regionalfondsprojekt inom tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, i alla nio regionalfondsprogram. Klimatsynk är finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. På deras hemsida hittar du som företagare eller offentlig aktör ett urval av länkar till finansiella stöd i din region, hos samarbetsorganisationer och myndighetet. Mer info

 

Leader Göteborgs Insjörike

Leader Göteborgs Insjörike är en ideell förening som har ett allmännyttigt ändamål och som verkar för att finansiera projekt som främjar utvecklingen i Alingsås, Härryda, Lerum och Partille och där fokus ligger på förbättrad livskvalitet, landsbygdsutveckling och hållbar besöksnäring. Leaders finansiering kommer från de deltagande kommunerna samt Jordbruksverket och EU-kommissionen. Mer info