Sök ekonomiskt stöd för att utveckla energismarta lösningar

Jobbar du med att ta fram energismarta produkter eller tjänster? Nu kan företag söka ekonomiskt stöd från Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag, som är ett program som utgår från människans roll i energisystemet.

Målet är att ta fram energismarta affärsmodeller, tjänster, produkter och kunskap som gör det enkelt att leva energieffektivt och hållbart. Programmet ger i denna utlysning stöd till företag som utvecklar energismarta tjänster och produkter. Ett krav är att använda sig av design- och beteendevetenskap i projektet. Samtidigt uppmuntras företag till att samarbeta med andra aktörer – exempelvis andra företag, högskolor och universitet. Programmet kombinerar energiforskning- och utveckling med design och beteendevetenskap.

Fokus för utlysningen som öppnar den 27 februari är teknik och innovation för resurseffektivitet. Utlysningen omfattar 10 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 22 maj 2019. Det planeras även en generell utlysning i år inom programmet som adresserar programmets båda forskningsområden, som Energimyndigheten välkomnar samtliga aktörer att söka till.

 

Fakta om programmet

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområdet för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Programmet pågår mellan 2018 och 2021 och omfattar 60 miljoner kronor. www.designforenergi.se

 

Mer information och ansökan

Vill du veta mer är du välkommen att besöka Energimyndighetens hemsida genom att klicka här.