Sista steget i Förenkla - Helt enkelt

I april var det dags för det sista steget i det interna processarbetet för att stärka företagsklimatet, vid namn Förenkla - Helt enkelt. Nu fortsätter arbetet med att ta fram en handlingsplan utifrån de fokusområden som processen mynnat ut i.

Under flera utbildningsdagar under ett drygt år har personal från kommunens olika förvaltningar med tyngdpunkt på Samhällsbyggnadskontoret, Miljöskyddskontoret och Kommunledningskontoret deltagit i kursen Förenkla - Helt enkelt. Under ledning av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och processledare från kommunen har de olika stegen i utbildningen genomförts. Inspirerande föreläsningar har varvats med grupparbete för att få fram konkreta förslag på vilka områden kommunen kan förbättra och hur detta kan ske.

- Att arbeta strategiskt och långsiktigt är en förutsättning för att vi ska förbättra vårt arbete. Det är genom förtroende, tillgänglighet och förbättrad myndighetsservice som vi kan förbättra företagsklimatet, säger Maria Jacobsson, miljöskyddschef och en av processledarna bakom initiativet.

Huvudsyftet med projektet har varit att förbättra näringslivsklimatet i kommunen och fokus har bland annat legat på bemötande och kommunal service.

På fredagens avslutande stormöte presenterades de åtta fokusområdena som tagits fram utifrån de över 200 förbättringsförslag som uppkommit under den interna processen. Dessa åtta fokusområden arbetas det nu vidare med i arbetsgrupper för att ytterligare konkretisera hur kommunen kan utvecklas.

- Vi tar fram en åtgärdsplan som fokuserar på att förstärka och förbättra vår interna dialog och interna processer, men också om att förenkla vår service gentemot kund genom exempelvis förbättrad hemsida, utvecklade e-tjänster och checklistor som komplement till vår personliga service, säger Anna Davidsson som är näringslivsstrateg och en av processledarna för initiativet.

För att få igång arbetet ägnades en del av den sista utbildningsdagen åt grupparbete där alla fick komma till tals och lyfta både risker och möjligheter med de olika fokusområdena.

- Genom att arbeta tillsammans med kollegor från flera förvaltningar i arbetet kan vi enklare genomföra målen i handlingsplanen. Det här är ett grupparbete. Alla vi som arbetar på Alingsås kommun har ett ansvar för företagsklimatet, fortsätter Anna.

Utbildningsdagens deltagare fick även lyssna till ett par föreläsningar innan kommundirektör Maria Standar avslutade dagen med att inspirera medarbetarna inför det fortsatta arbetet.