Företagsorganisationer

Nätverk är viktiga för att kunna skapa nya kontakter och förvalta dem du redan har. De kan dessutom medföra nya affärsmöjligheter och marknader för ditt företag.

En viktig del i Alingsås kommuns näringslivsarbete är att samverka med de lokala näringslivsorganisationerna, i syfte att främja och utveckla företagsklimatet i Alingsås. Nedan finner du kontaktuppgifter till våra lokala näringslivsorganisationer.

Alingsås Handel

Alingsås Handel har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för handel. Detta arbete sker genom opinionsbildning och överläggningar med bland annat politiker och myndigheter. Alingsås Handels uppdrag utgår från medlemsföretagen och all vår verksamhet strävar mot att göra deras vardag enklare och mer lönsam. Vi arbetar för att i samverkan föra Alingsås fina handelstraditioner vidare och göra staden till ett givet förstahandsval för våra kunder.

Hemsida: http://alingsashandel.com/
Kontaktperson: Marie Langwagen, ordförande
Telefon: 0730-553304
info [at] alingsashandel [dot] com (E-post till Alingsås Handel)

Bjärkeföretagens förening

Bjärkeföretagens Förening bildades år 2000 genom en sammanslagning av Företagarna i Bjärke och Sollebrunns Handels & Industriförening. Syftet med detta var att skapa en stark förening med lokal förankring. Målsättningen för föreningens arbete är att på olika sätt stärka möjligheterna att bo och driva verksamhet i vår del av kommunen.Föreningen har för närvarande 101 medlemmar som idag sysselsätter 370 personer.

Hemsida: www.bjarkebygden.se
Kontaktperson: Tommy Lundin, ordförande
Telefon: 0322-835 00

LRF Lantbrukarnas Riksförbund

För dig som har ditt hjärta på landsbygden. LRF är organisationen för dig som verkar eller vill stötta verksamhet på landsbygden, eftersom du vet att det är grunden för ett levande Sverige.

Hemsida: www.lrf.se

Företagarna Alingsås

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagarens rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Som medlem blir du en del i Sveriges största nätverk av 55 000 företagare! I Alingsås verkar vi för att skapa ett starkt lokalt nätverk bland våra företagare. Med nästan 400 medlemsföretag är Företagarna Alingsås idag den största och därmed den starkaste föreningen för dig som är företagare.

Hemsida: Företagarna Alingsås
Kontaktperson: Johan Lindahl, ordförande
Telefon: 0708-70 35 62 
E-post: johan [at] trifoliuminvest [dot] se

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Uppdraget är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas.

 

Näringslivskommittén

Näringslivskommittén är ett från kommunen fristående organ vars verksamhet bedrivs av företagsföreningarna och enskilda företag. Kommittén är opolitisk och sammansatt av företrädare från olika branscher med verksamhet i kommunen och är för kommunen referensgrupp i frågor som är av betydelse för näringslivet och dess utveckling. Kommittén ägnar särskild uppmärksamhet åt frågor som gäller infrastruktur, byggnation och utbildning på gymnasienivå.

Kontaktperson: Leif Johansson, ordförande
Telefon:  0703-302455
E-post: leif [at] 3p [dot] se

ENiA

Ekonomernas Nätverk i Alingsås (ENiA) utbyter erfarenheter och kunskap samt arrangerar fysiska träffar inom området.
Kontakt: Sandra Johansson, sa [dot] jo [at] flexfunktion [dot] com, 0704-41 23 14.

BNI Grand Alingsås

Gillar du samarbete, personlig utveckling och dessutom tror på idén att den som ger får tillbaka? BNI erbjuder ett strukturerat, mätbart och energigivande sätt att göra affärer på.
Hemsida: BNI Grand Alingsås
Kontaktperson: Gro Hansen Johnsson
Telefon: 0322-67 01 19

Teknikföretagens förening

Kontaktperson: Tomas Johansson
Telefon: 0705-56 00 68

 

Alingsås Miljönätverk (vilande)

Miljö har länge varit en viktig strategisk fråga och miljöarbete en självklarhet för många Alingsåsföretag och organisationer. Alingsås miljönätverk har funnits sedan 1997. Under 2017 tar vi ett nytag i hållbarhetsfrågan för att se hur vi gemensamt vill arbeta vidare med dessa för framtiden så viktiga frågor. 

Kontaktperson: Anna Davidsson, Näringslivsenheten
Telefon: 0322-61 69 01
e-post: anna [dot] davidsson [at] alingsas [dot] se
Du kan läsa mer om nätverket under fliken Miljöanpassa ditt företag i menyn till vänster.