Senaste nytt från näringslivsrådet

Den 11 april sammanträdde näringslivsrådet. Vid mötestillfället planerades det för Näringslivsforum i maj månad och samtal fördes om företagsklimatet, samtidigt som rådet uppdaterade sig om vad som är på gång inom kommunen och i näringslivet.

Näringslivsrådet roll är att skapa samsyn mellan företag och kommun kring näringslivsutvecklingen i Alingsås. Syftet är att bidra till att skapa ett attraktivare företagsklimat, bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och därmed ökad sysselsättning, samt uppnå en kraftigt förbättrad nivå i näringslivsranking för att permanenta en topp 20-placering.

Vid mötet i april behandlade rådet frågan om kommunens företagsklimat då flera aktuella insatser och mätningar har genomförts och är på gång. Däribland det interna processarbetet Förenkla - Helt Enkelt som syftar till att förbättra kommunens service och bemötande med tyngdpunkt på myndighetsutövning.

Det senaste resultatet från SKLs mätning Öppna jämförelser presenterades, där kommunen får godkänt.

Näringslivsrådet planerade också för Näringslivsforum den 15 maj som rådet gemensamt bjuder in till. Träffen syftar till dialog och information mellan kommunens tjänstemän, politiker och näringslivet. Träffen ska arrangeras två gånger per år på olika teman.

De fullständiga anteckningarna från mötet finns att se här.

 

 

Tillhörande information