Exempel på bekämpningsmedel
Exempel på bekämpningsmedel

Säljer du bekämpningsmedel?

Nya regler ställer krav på utbildning av de som säljer bekämpningsmedel från och med den 26 november 2015.

Från och med juni 2014 gäller en ny svensk, EU-anpassad förordning om bekämpningsmedel. Den innebär bland annat att alla som distribuerar och säljer växtskyddsmedel behöver skaffa en utbildning. Kravet på utbildning gäller från och med den 1 november 2015.

Med begreppet distributör avses en fysisk eller en juridisk person som tillhandahåller växtskyddsmedel. Det innefattar: grossister, detaljhandlare, säljare och leverantörer.

Mer information om utbildningen finns hos Kemikalieinspektionen.

Miljöskyddsnämnden i Alingsås ansvarar för kontrollen av att butiker som säljer växtskyddsmedel i Alingsås följer reglerna.

Tillhörande information