exempel på bekämpningsmedel
exempel på bekämpningsmedel

Säljer du bekämpningsmedel?

<p>Nya regler ställer krav på utbildning av de som säljer bekämpningsmedel från och med den 26 november 2015.</p>

Från och med juni 2014 gäller en ny svensk, EU-anpassad förordning om bekämpningsmedel. Den innebär bland annat att alla som distribuerar och säljer växtskyddsmedel behöver skaffa en utbildning. Kravet på utbildning gäller från och med den 1 november 2015.

Med begreppet distributör avses en fysisk eller en juridisk person som tillhandahåller växtskyddsmedel. Det innefattar: grossister, detaljhandlare, säljare och leverantörer.

Mer information om utbildningen finns hos Kemikalieinspektionen.

Miljöskyddsnämnden i Alingsås ansvarar för kontrollen av att butiker som säljer växtskyddsmedel i Alingsås följer reglerna.