Obligatorisk prao tillbaka på schemat

Nu är Prao åter obligatoriskt för elever i årskurs åtta och nio. Praktik är en viktig del av skolans undervisning om arbetslivet och i många fall är det prao-elevens första möte med näringslivet. Genom att ta emot elever kan du som företagare spela en stor roll. Prao ger dig också möjlighet att visa upp din bransch och ditt företag och därmed hitta framtidens medarbetare.

Obligatorisk prao på högstadiet togs bort för snart 25 år sedan men gör nu comeback. Syftet är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv – men också att hjälpa företagen att hitta framtidens medarbetare. Sedan obligatorisk prao avskaffades 1994 har det inte funnits några gemensamma bestämmelser för landets skolor kring praktik och antalet praodagar har minskat kraftigt. Sedan den 1 juli 2018 är emellertid obligatorisk prao återigen införd för högstadieelever under sammanlagt två veckor i åttan och/eller nian.

Syftet är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. Ska man som elev kunna fatta ett klokt beslut om fortsatt utbildning eller framtida yrke kan det vara bra att få testa på att vara ute i arbetslivet. För dig som företagare finns många fördelar att ta emot en eller flera praktikanter. Utöver att stärka ditt eget arbetsgivarvarumärke, stärker du också din bransch genom att visa upp den för unga människor i ett tidigt skede. Dessutom kanske din praktikant blir en framtida medarbetare.

Det är kommunen som ansvarar för att alla elever kommer ut i praktik. Kommunen bär arbetsgivaransvaret och har således ansvar för att den praktikplats som väljs inte innebär risker för att eleven drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Mottot är att det ska vara enkelt för dig som företagare att ta emot din prao-elev.

Efter hand kommer kommunen att informera om hur praon kommer organiseras och fungera. Har du synpunkter, idéer eller frågor, kontakta näringslivsenheten.

De första eleverna går ut i praktik under mars/april 2019.

Hur gör jag för att bli ett prao-företag?

Är du intresserad av att bli ett prao-företag kan du kontakta Alingsås kommuns praokoordinator Erika Norrman. Mail: erika [dot] norrman [at] alingsas [dot] se, Tel: 0728-86 81 53.

Tillhörande information