Nyheter från Näringslivsrådet

På Näringslivsrådets sista sammankomst för våren lades fokus på att utvärdera Näringslivsforum och den senaste tidens enkätundersökningar av företagsklimatet. Är du intresserad av att veta mer om Näringslivsrådet och vilka frågor som behandlas kan du läsa mer om det här.

Näringslivsrådet roll är att skapa samsyn mellan företag och kommun kring näringslivsutvecklingen i Alingsås. Syftet är att bidra till att skapa ett attraktivare företagsklimat, bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och därmed ökad sysselsättning, samt uppnå en kraftigt förbättrad nivå i näringslivsranking för att permanenta en topp 20-placering.

Näringslivsforum

Näringslivsrådet sammanträder löpande och det senaste mötet ägde rum den 24 maj. Där lades fokus på att utvärdera Näringslivsforum - en mötesplats för näringsliv, politik och kommunala tjänstepersoner - som gick av stapeln den 15 maj. Slutsatsen var att deltagarna över lag tyckte det var ett bra koncept som man gärna rekommenderar fler att delta på. I samband med utvärderingen drog också Näringslivsrådet upp ramverket för höstens Näringslivsforum. Mer information kommer inom kort.

Näringslivsrankingar 

Under våren 2019 publiceras tre näringslivsrankingar kring företagsklimatet. I Sveriges Kommuner och Landstings mätning Öppna Jämförelser och den del av Svenskt Näringslivs ranking som hittills har presenterats visar årets resultat på en liten förbättring mot föregående år. Resultaten av Fastighetsägarnas undersökning Fastighetsföretagarklimatet släpps i början av juni månad. Ett förmöte har ägt rum mellan Fastighetsägarna och Alingsås kommunledning.

Övriga frågor

Alingsås Handel informerade om att ett möte om Julmys äger rum den 13 juni där alla som vill delta i samarbetet är välkomna och att inbjudan går ut inom kort.

Ett intensifierat samarbete på strategisk nivå är på gång mellan kommunen, Fastighetsägarna och Alingsås handel kring stadskärnans utveckling.

Företagarna informerade om att de arrangerar ett studiebesök hos Årets Företagare Peter och Lotta Blomqvist på Allebike/Vincents den 4 juni. Inbjudan har gått ut.

Anteckningar

Vill du ta del av minnesanteckningarna från det senaste mötet eller veta mer om Näringslivsrådet kan du klicka här.