Bild på person från en affär

Nominera till tillgänglighets- och bemötandepris

Nu kan du som privatperson nominera den butiken, restaurangen eller företaget som du tycker har bäst tillgänglighet, ett gott bemötande och arbetar för allas delaktighet, oavsett funktionsförmåga. Pristagaren utses av kommunstyrelsen men bereds av en jury som består av Mänskliga rättighetsstrateg samt ordförande i Företagarna Alingsås och Alingsås Handel.

Bakgrund 

Alingsås skall vara en kommun för alla. Det innebär bland annat att alla, oavsett funktionsförmåga skall kunna ta del av samhällets offentliga utbud. 

 Vilka kan få priset? 

Pris skall gå till företag inom Alingsås kommun som är förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun, som har ett gott bemötande och arbetar för allas delaktighet, oavsett funktionsförmåga. Insatserna kan handla om en ökad fysisk tillgänglighet men också om tillgänglig information/kommunikation samt ett gott och kunnigt bemötande där man visar förståelse för olika gruppers behov. Priset skall inte gå till kommunala, regionala eller statliga myndigheter. 

Vilka nominerar och varför? 

Allmänheten kan  nominera butiker, restauranger eller andra företag som man tycker arbetat bra ur ett tillgänglighetsperspektiv.

 Vilka utser pristagare? 

Pristagare utses av kommunstyrelsen men bereds av en jury bestående av ordförande och två ledamöter från KRF, Mänskliga rättighetsstrateg samt ordförande i Företagarna Alingsås och Alingsås Handel. 

Bedömningsgrunder

· God framkomlighet och orienterbarhet 

· Tydlig produkt- och serviceinformation 

· Bra ljudmiljö 

· Hänsyn till allergiker 

· Bra och kunnigt bemötande, med förståelse för olika gruppers behov 

 

Nomineringen skriver du på Alingsås kommuns Facebooksida.