Miljöskyddskontoret kontrollerar farliga ämnen i varor

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Miljöskyddskontoret kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt arbete som Kemikalieinspektionen samordnar.

Alingsås kommun deltar i detta nationella tillsynsarbete tillsammans med ungefär 60 andra kommuner. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker.

- Alla som säljer varor ska kunna ge information till sina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen. Vi vet att detta är viktigt för konsumenterna och för miljön och därför kommer vi att besöka ett antal företag i Alingsås och se om dom känner till reglerna säger Maria Jacobsson miljöskyddschef.

Under inspektionerna kommer miljöskyddskontoret kontrollera följande:

  • Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas.

  • Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt.

  • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.

Dessutom kommer kemiskt innehåll i ett antal varor att analyseras på laboratorie.

 

Miljöskyddskontoret kommer kontakta de butiker som är aktuella för en inspektion för bokning av tillsynsbesök.  I vissa fall kommer miljöskyddskontoret gå ut och samla in varor för analys och/eller fota varor och då kommer miljöskyddskontoret att presentera sig innan. Besök för uppföljning av analyserade varor och fotade varor kommer att bokas.

Mer information om regler för farliga ämnen och biocidbehandlade varor, leverantörer och företags skyldigheter finns på www.alingsas.se samt hos Kemikalieinspektionen, www.kemi.se

 

För frågor och mer information, kontakta Maria Jacobsson, miljöskyddschef på Miljöskyddskontoret, Alingsås kommun, 0322-61 72 43.

Tillhörande information