Med sikte mot ett bättre företagsklimat

Nu går närmare 150 tjänstemän och politiker i Alingsås kommun en utbildning för att bli ännu bättre på att bemöta de företagare som är i kontakt med kommunen i olika ärenden.

Improvisationsteater, föreläsningar och samtal. Det var en del av innehållet när tjänstemän, politiker och företagare från Alingsås kommun samlades under tisdagen, för att tillsammans utveckla företagsklimatet i kommunen. 

"Skratt och högt i tak"

Det hela är en del av Sveriges kommuner och landsting, SKL:s utbildning ”Förenkla - helt enkelt”, som riktar sig till kommuner som vill utveckla och förbättra sina företagskontakter.

— Det var en väldigt bra dag, med högt i tak och mycket skratt som mynnade ut i konkreta förslag på hur vi kan komma framåt och utvecklas ännu mer i vårt bemötande gentemot företagarna. Jag upplevde det som att många gick hem med ett leende på läpparna när dagen var slut, berättar Alingsås kommuns näringslivsstrateg Anna Davidsson, som var med och arrangerade dagen. 

150 förslag på hur vi blir ännu bättre

Med sig från sammankomsten har hon och kollegan Maria Jacobsson som är tillförordnad förvaltningschef på Samhällsbyggnadskontoret, runt 150 förslag på hur kommunen kan utvecklas i mötet med företagarna. Förslagen ska ligga till grund för en handlingsplan och kommunens fortsatta arbete med företagsklimatet. De tjänstemän som deltog under utbildningen kom till stor del från Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen och Miljöskyddskontoret.  

— Det handlar om förvaltningar som har mycket kontakt med våra företagare. Under vår nästa träff kommer vi att titta på allt från bygglovshanteringar till upphandlingar och hur vi konkret kan bli ännu bättre på att möta de som vänder sig till oss i de här frågorna. Det handlar väldigt mycket om att förenkla processer men också om bemötande, konstaterar Anna Davidsson.

Kortare handläggningstider

Tisdagens möte var andra delen i SKL:s utbildning; den första hölls med utvalda chefer och politiker under vintern. En tredje del kommer att anordnas under hösten. Då kommer kommunens myndighetsutövning att diskuteras mer konkret med tjänstemän som jobbar med tillsyn, tillstånd och kontroll. De ska fördjupa sig i bemötande och hur kommunen kan förenkla för dem som söker hjälp och råd. Slutligen blir det en sammanfattande storträff där en konkret handlingsplan presenteras.

– Vi jobbar kontinuerligt med att få kortare handläggningstider, framförallt på byggsidan, och det arbetet kommer vi att fördjupa oss i. Vi ser till exempel över våra interna rutiner, för att få korta beslutsvägar internt. Bemötande är också något vi jobbar aktivt med att utveckla, säger Maria Jacobsson.  

– Man kan säga att utbildningen är som en kickstart för ett förbättrat företagsklimat. Vi har kommit en bra bit på vägen och har jobbat hårt de senaste åren.

Improvisationsteater med spets

Till sin hjälp hade de som fanns på plats under tisdagen bland annat föreläsare som pratade om allt från bemötande till processhantering, samt en improvisationsteatergrupp.­

— De spelade upp ett antal tillspetsade scenarion med möten mellan företagare och tjänstemän, där det inte blir så bra. Det lockade till skratt och förhoppningsvis blir det något man kan bära med sig i sina framtida möten med de som söker hjälp från kommunen, avslutar Anna Davidsson.

Läs mer om "Förenkla – helt enkelt" på SKL:s hemsida.