Bild på Maria Standar
Maria Standar, kommundirektör

Maria ser engagemang och drivkraft i en levande kommun

Jag har haft förmånen att få jobba i Alingsås kommun i två månader nu och jag har fått en härlig start på nya jobbet! Varje dag möter jag positiva och engagerade kollegor som vill göra ett gott jobb för alingsåsarna och det ger mig massor av energi och förväntan inför vad vi kan åstadkomma tillsammans.
Mina kontorsfönster vetter ut mot Kungsgatan och Stora Torget och varje dag när jag tittar ut blir jag påmind om vilken fantastisk stad och kommun Alingsås är. Något som även slagit mig är den levande och spirande landsbygden, från Bjärke i norr till  Ödenäs i söder. Trots närheten till storstadsregionen Göteborg har Alingsås en tydlig egen identitet, präglad av vår långa historia. Det märks i det engagemang och den drivkraft som invånare och företagare visar för sin stad och sin bygd. 
 
Som ni kanske vet är vi många nya personer i kommunledningen, både bland förvaltningarna och på kommunledningskontoret och just nu befinner vi oss i en slags orienteringsfas. Eftersom vi delar en ambition om att stärka helhetssynen och tron på att vi gör jobbet bättre tillsammans än var för sig lägger vi en del tid på att sätta oss in i kommunens olika verksamheter med de utmaningar och möjligheter som finns. Om några månader är målsättningen att ha en gemensam bild av alla olika områden och vilka vi kan behöva fokusera lite extra på för att tillsammans utvecklas som kommun.
 
Politiska målsättningar och uppdrag känner vi till genom flerårsstrategin som antogs i kommunfullmäktige i slutet av förra året. Den lyfter bland annat vikten av att bli en attraktiv arbetsgivare och av att stärka näringslivsklimatet. Därför är det naturligt för mig att ägna den första tiden åt att sätta mig in i kommunens arbete och att bilda mig en uppfattning om de utmaningar och behov som ni företagare i kommunen har och jag har för avsikt att under våren delta i flera träffar för näringslivet. Då hoppas jag att vi ses!
 
Maria Standar, kommundirektör