Målgruppsworkshop för besöksnäringen längs väg 190

I arbetet med besöksnäringsutveckling längs väg 190 bjuder LAB190 in till en träff den 20 november. Målet med mötet är att ha ett antal färdiga produkter och att vi gemensamt ska titta på vilka företag och föreningar som kan ingå var och hur. Utgångspunkten är Turistrådet Västsveriges målgruppsuppdelning. Alla som känner sig intresserade av områdets utveckling är välkomna.

LAB190 är en långsiktig samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling i landskapet längs väg 190 från Hjällbo till Nossebro. Väg 190 är cirka 70 km lång skär genom fyra kommuner; Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Det ingår i en av de gröna kilar som i Strukturbilden för Göteborgsregionen (GR) lyfts fram som viktiga för en hållbar samhällsutveckling. Inom ramarna för LAB190 samlas berörda kommuner och offentliga organisationer i tillsammans med lokalsamhällena för att främja utveckling inom tre huvudsakliga spår: besöksnäring, gröna näringar och infrastruktur.

I arbetet med besöksnäringsutveckling längs väg 190 följer vi nu upp med ett möte på Mugwort BBQ Shack i Gråbo. Välkommen att delta du som intill denna 7 mils väg mellan östra Göteborg och Nossebro driver företag, är engagerad i föreningsliv eller bor här.

AGENDA:

- Besöksnäringsgruppen inom LAB190 hälsar välkomna och Muqworts bjuder i samarbete med Lammet & Bonden på något att äta.

- Presentation av teamet som kommer genomföra ”Första nivån”- dvs. de lokalekonomiska analyserna i området. (Hela Sverige ska leva håller i punkten)

- Produktutveckling Göteborg + 30/60 min - dvs. den metod vi kommer haka på för att sälja/paketera det som redan går. (Turistrådet Västsverige håller i punkten)

- Upplägg fortsatta träffar och om bl.a. marknadsföring och fler pitchar.

PLATS

Tisdagen den 20 november kl. 17.30
Plats: Mugwort BBQ Shack, Lekstorps Industriväg 11, Gråbo

Vi håller på som längst till kl. 20. Klä dig varmt, det är en industrilokal i uppstartsskedet.

ANMÄLAN

Anmäl dig till resp. näringslivsrepresentant:

Pernilla Nilsson, Essunga, pernilla [dot] nilsson [at] essunga [dot] se
Anna Davidsson, Alingsås, anna [dot] davidsson [at] alingsas [dot] se
Maria Jerenvik, Lerum, maria [dot] jerenvik [at] lerum [dot] se
Jenny Almén Linn, Business Region Göteborg, jenny [dot] linn [at] businessregion [dot] se
Björn Ohlén, Västarvet, bjorn [dot] ohlen [at] vgregion [dot] se

 

Tillhörande information