Kunskapsboost om socialt företagande

Socialt företagande - vad menas egentligen med det? Hur mäter man social nytta, hur funkar ett IOP och hur kan man hitta finansiering till ett socialt företag?

Med sociala företag menas verksamheter som sätter samhällsnytta framför ekonomisk vinst. Företagen kan ha olika typer av bolagsformer, t.ex. aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar eller stiftelser.

En del sociala företag är arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Ofta säger man att ASF har en tudelad affärsmodell: arbetsträning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och också en helt vanlig affärsverksamhet som t.ex. caféverksamhet, hunddagis eller fastighetsservice.

Andra sociala företag kallar vi ibland för samhällsentreprenörer eller sociala entreprenörer. Dessa företag driver en verksamhet vars primära syfte är att skapa ett bättre samhälle. Affärsidén utgår från en samhällsutmaning och verksamheten syftar till att lösa denna utmaning. Det kan vara utmaningar inom miljö, integration, jämlikhet och många andra områden.

Hör du till någon av kategorierna ovan? Då är du välkommen på Kunskapsboost: Socialt företagande i Göteborg för att ta del av information och kunskap den 10 december. Seminariet som arrangeras av Business Region Göteborg innehåller bland annat:

  • Bolagsformer: vilka finns och vilket fungerar bäst för min verksamhet?
  • Arbeta med kommunen: vad är upphandling med reserverade kontrakt och hur fungerar Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)?
  • Vad finns det för finansieringsmöjligheter för sociala företag? Lyssna till Mikrofonden Väst, Tillväxtverket, Vinnova och Västra Götalandsregionen om aktuella satsningar och möjligheter.
  • Hur mäter jag och hur redovisar jag den sociala nytta som vi bidrar till? Lyssna till Reach for Change som tagit fram metoder för att mäta social nytta.


Klicka här för mer information om seminariet.