Kommunstyrelsen på företagssafari

Förra veckan var kommunstyrelsens arbetsutskott på företagsbesök. Syftet var att möta företagen i deras vardag och få bättre kunskap om hur kommunen kan bidra till bättre service och ett starkare företagsklimat.

Det var i onsdags som Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tillsammans med utvalda tjänstemän på Kommunledningskontoret besökte ett antal företag som representerade olika branscher och storlekar och som står inför olika utmaningar och möjligheter. Genom ökad dialog kan kommunen lyssna in synpunkter och idéer och få information om företagens framtidsplaner och förväntningar på kommunen. Dessutom har företagen möjlighet att få inblick i vad som är på gång i kommunen.

Under dagen delades KSAU upp i två grupper som genomförde besök på Sollebrunns Betongelement, Candidator, Redcarpet och Tremark. Både företagarna och politikerna uppskattade besöken och de givande samtalen. Några av de områden som diskuterade under dagen var kompetensförsörjning, företagsklimat och infrastruktur.

Ambitionen är att företagsbesöken ska fortsätta under året med syfte att utveckla relationerna mellan kommun och näringsliv och att förbättra förståelsen för varandras roller.

På bilden ser ni Glenn Pettersson (SD), Jens-Christian Berlin (L), Maria Standar (kommundirektör), Simon Waern (S) och Anita Hedén Unosson (S) tillsammans med Tremarks VD Thomas Lund.
Övriga deltagare var Daniel Filipsson (M), Björn Wallin Salthammer (S), Karl-Johan Karlsson (C), Anna Davidsson (näringslivsstrateg), Christoffer Zevin (företagslots) och Jenny Perslow (tillväxtchef).