Kommunen rustar för ett bättre näringslivsklimat

En organisationsförändring och ett utökat näringslivsråd är ett par av de beslut som syftar till att effektivisera kommunens näringslivsarbete och utveckla dialogen mellan näringslivet och kommunen. Det beslutades på det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen.

Den 1 december flyttas Alingsås Business Center (ABC) organisatoriskt från att vara en egen enhet direkt underställd kommundirektören till att placeras inom Tillväxtavdelningen. Samtidigt byter ABC namn till Näringslivsenheten. Tillväxtavdelningen kommer att ledas av den nya avdelningschefen Jenny Perslow, som har rekryterats från Tillväxtverket.

- Näringslivsfrågorna kommer att kunna drivas på ett avsevärt mycket mer effektivt sätt när de sätts i samma rum som tillväxt- och exploateringsfrågorna, med ett större fokus på att hitta lösningar för kommunens och näringslivets bästa, säger Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet att flytta Näringslivsenheten är en förlängning av tidigare beslut att stärka och renodla näringslivsfrågorna i Alingsås kommun. Sedan tidigare har exempelvis funktionen Företagslots inrättats för att guida och underlätta för företag att få snabbare kontakt med relevant instans i kommunen.

Samtidigt får Näringslivsrådet i kommunen förstärkning i form av representation från ytterligare en företagarorganisation, Teknikföretagen i Alingsås. Sedan tidigare representeras näringslivet även av Företagarna, Fastighetsägarna, Alingsås Handel samt LRF. Det pågår dessutom en diskussion om att ytterligare utöka Näringslivsrådet med fler medlemmar. Näringslivsrådets roll är att skapa en samsyn mellan företag och kommun för att kunna driva en gemensam utveckling av näringslivet i Alingsås och med fler organisationer på plats i rådet kommer bilden av näringslivets behov och önskemål att bli ännu tydligare.