Näringsliv och arbete

Bild på personer som fikar
2020-03-26
För att underlätta för restauranger att redan nu börja med uteserveringar och för butiker att ställa ut varor utanför butiken har Alingsås kommun tagit beslut om att inte ta ut någon avgift för ansökningar som gäller uteserveringar, tillfällig försäljning och försäljning från den 20 mars till den 30 december.
2020-03-25
I veckan kom besked om att endast bordsservering är tillåten. Alingsås kommun har tagit fram riktlinjer med anledning av detta.
2020-03-24
Som ett led i att stötta det lokala näringslivet aviserade Alingsås kommun på fredagen 20 mars en lunchsubvention på 75 kronor till gymnasieelever som äter take away-lunch från lokala restauranger och kaféer. Så här ska det fungera i praktiken:
2020-03-23
Socialstyrelsen har skickat ut information med anledning av coronavirus (covid-19) som riktar sig till verksamheter som jobbar med hygieniska behandlingar av olika slag.
2020-03-20
Coronaviruset kommer att påverka näringslivet i Alingsås och företagare vittnar redan om utmaningar till följd av viruset. Vi på näringslivsenheten i Alingsås och genom bland annat Business Region Göteborg, hjälper gärna till med information oavsett om det handlar om det lokala, import- och exportfrågor eller rådgivning för att få ekonomin att gå ihop.
2020-03-20
Alingsås näringsliv är hårt drabbat av effekterna av coronakrisen. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser behövs. Alingsås kommun inför därför ett paket med lättnader för kommunens företagare.
2020-03-20
Nu lanseras en ny varumärkesplattform för Alingsås som plats med tillhörande logotyp och grafisk profil.
2020-03-13
Alingsås kommun ställer in Näringslivsforum den 2 april på Estrad.