Näringsliv och arbete

2020-06-02
Alingsås betyg stiger i Svenskt Näringslivs attitydmätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, från 2,54 till 2,86 på en femgradig skala.
2020-05-28
Alingsås kommun beslutade den 25 mars om ett tiopunktsprogram med åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet under coronakrisen. Dessa åtgärder beslutades från början att gälla till och med sista maj, men den 11 maj beslutade kommunstyrelsen att förlänga de ekonomiska lättnaderna för kommunens företag hela året ut.
2020-03-24
Som ett led i att stötta det lokala näringslivet aviserade Alingsås kommun på fredagen 20 mars en lunchsubvention på 75 kronor till gymnasieelever som äter take away-lunch från lokala restauranger och kaféer. Så här fungerar det i praktiken:
2020-03-23
Socialstyrelsen har skickat ut information med anledning av coronavirus (covid-19) som riktar sig till verksamheter som jobbar med hygieniska behandlingar av olika slag.
2020-03-20
Coronaviruset kommer att påverka näringslivet i Alingsås och företagare vittnar redan om utmaningar till följd av viruset. Vi på näringslivsenheten i Alingsås och genom bland annat Business Region Göteborg, hjälper gärna till med information oavsett om det handlar om det lokala, import- och exportfrågor eller rådgivning för att få ekonomin att gå ihop.
2020-03-20
Alingsås näringsliv är hårt drabbat av effekterna av coronakrisen. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser behövs. Alingsås kommun inför därför ett paket med lättnader för kommunens företagare.
2019-12-19
En bra början på vägen mot eget företag är att gå på Starta företag-dagen. Dagen består av föreläsningar om att starta eget företag och du har också chansen att ställa frågor till representanter från sju myndigheter. Deltagandet på Starta företag-dagen är kostnadsfritt.
2019-03-04
En gång i månaden ger Näringslivsenheten ut ett nyhetsbrev om det senaste inom kommun och näringsliv i Alingsås.