Näringsliv och arbete

MTR Express
2017-09-19
Välkommen till en frukostträff där Resia och MTR Express presenterar sina verksamheter, med fokus på hur du som kund kan dra nytta av den närhet som Kaféstaden Alingsås, "the Capital of Fika", har i förhållande till övriga huvud- och storstäder i vår omvärld.
Nyföretagardagen
2017-09-18
Kom till nyföretagardagen. Här får du inspiration och information kring att starta och driva företag. Inspireras av våra föreläsare som berättar om sina erfarenheter som entreprenörer.
Business Region Göteborg
2017-09-14
Har du planer på att investera eller etablera i Göteborgsregionen kan du hitta tillgänglig mark i markdatabasen ”Mark för näringslivet”. Här får du som investerare kvalificerad information om tänkbara lokaliseringsalternativ.
2017-09-11
I fredags togs det första symboliska spadtaget för en om- och tillbyggnation av Castellums fastighet på Bultgatan 1 i Sävelunds industriområde i Alingsås. Ett hyresavtal har tecknats med Steeltech. Fastigheten, som idag är på ca 3 000 kvm, skall byggas ut med ca 3 000 kvm produktionsyta.
2017-08-31
För att företagarna i Alingsås kommun ska kunna tillgodose sina rekryteringsbehov finns det så kallade programråd där Alströmergymnasiet och näringslivet möts för att diskutera framtida behov. Just nu ser framtiden ljus ut på Alströmergymnasiet då man räknar med att fylla alla program. Högst söktryck är det på yrkesprogrammen.
2017-08-30
Svenskt Näringsliv i samarbete med Alingsås kommun bjuder in till ett samtal om företagsklimatet i Alingsås kommun. Välkommen på en lunchträff där resultaten av den senaste kommunrankingen presenteras.
2017-08-29
Många företag i Alingsås går bra och anställer när de hittar rätt kandidater. För mindre företag är varje anställning ett stort steg i utvecklingen. Och det är viktigt att det blir rätt person. När företaget växer skapas möjlighet att ta in specialister och ny kompetens. Kompetensmångfald ger upphov till innovation, tillväxt och ökad lönsamhet.
2017-08-25
På sträckan Göteborg Stockholm kommer MTR från och med december stanna 48 gånger i veckan. Redan nu finns det biljetter ute till försäljning.