SFI-studenterna Ali Al Ali och Ewa Chwedczeck pratar jobb med Michael Royson som är ansvarig för kompetensutveckling på företaget Green landscaping.

Grön praktik ska få in fler i yrkeslivet

För att snabbare få in nyanlända på arbetsmarknaden så ska elever på SFI i Alingsås som en del av utbildningen framöver kunna göra praktik samtidigt som de studerar svenska.

Första månaden i februari var ett 60-tal studenter inbjudna till ett första möte med en möjlig framtida arbetsgivare. Det var företaget Green landscaping som tillsammans med kommunens Integrations- och arbetsmarknadsenhet, Campus Alingsås och Arbetsförmedlingen mötte eleverna och pratade om möjlighetenatt ha praktik samtidigt som man som SFI-student studerar svenska.

— Vi vet att det här är ett bra sätt för att integrera människor och minimera utanförskapet. Vi har liknande projekt i andra kommuner och har sett att det här är ett enkelt sätt för att snabbt få ut människor i arbete, berättar Michael Royson som är ansvarig för kompetensutveckling på företaget Green landscaping.

Effektivare än enbart skolbänken

Tanken med projektet är just att nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Det hela är en del av en nationell satsning inom den så kallade DUAn - delegationen för unga och nyanlända till arbete - som är ett samarbete mellan kommun och arbetsförmedling. 

— Det har visat sig att praktik varvat med SFI-studier är ett mer framgångsrikt sätt för nya svenskar att etablera sig på arbetsmarknaden, jämfört med att enbart sitta i skolbänken. Det här ger en tydligare koppling till arbetsmarknaden och även fler kontakter, säger Agneta Hulthén som är utbildningskoordinator för Campus Alingsås.

Satsar på gröna områden

I Alingsås så satsar kommunen i ett initialt skede på att locka företag inom gröna och blomstrande områden, så som parkskötsel och markarbeten, att ansluta sig till projektet och låta SFI-elever göra praktik hos dem, samtidigt som studenterna studerar svenska. Företaget Green landscaping som fanns på plats under måndagens föreläsning sköter i dagsläget utemiljön vid flera av kommunens fastigheter.

— Det här är ett traineeprogram, så målet efter 24 månader är att man får ett yrkesbevis. Vi vill att man ska få ett jobb, säger Michael Royson.

Vill locka fler företag

För att få fler företag intresserade av att ansluta sig till samarbetet, så bjuder kommunen in företag och andra berörda parter till en träff i slutet av februari. Där kommer bland annat representanter från representanter från kommunens Integrations- och arbetsmarknadsenhet, Campus Alingsås samt Arbetsförmedlingen att finnas med samt representant från Regeringskansliet.

— Jag tycker att det är jättebra med praktik! Personligen vill jag jobba med äldre då jag gillar att arbeta med människor och har jobbat som sjuksköterska i Polen i 30 år, säger SFI-studenten Ewa Chwedczeck som var med under måndagens samtal. 

 Tanken efter måndagens föreläsning är att en handfull studenter först ska praktisera under en månad på Green landscaping i Alingsås, för att sedan, om allt går bra, under upp till två år erbjudas introduktionsjobb på företaget. Introduktionsjobb är statligt subventionerade arbeten som syftar till att få fler nyanlända i arbete.