GIS-måndag på temat digital tvilling inom samhällsplanering
GIS-måndag på temat digital tvilling inom samhällsplanering

GIS-måndag på temat digital tvilling inom samhällsplanering

Den 9 mars är det dags för GIS-måndag där du är välkommen till en inspirationsföreläsning med Eric Jeansson, Geodatastrateg, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad.

 

Virtuella Göteborg – stadens digitala tvilling

Till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 kommer en digital tvilling av staden att växa fram, det Virtuella Göteborg. Den virtuella miljön kommer vara en parametrisk avbild av den fysiska miljön, och länka samman information som beskriver staden. Det virtuella Göteborg kommer bland annat att kunna användas för stadsplanering och dialoger kring den samma, för styrning av trafik och andra flöden och som ett verktyg för förvaltning av stadens många verksamheter. En testbädd kommer också att skapas för framtida innovation till nytta för alla aktörer inom staden.

GIS-måndag - under våren erbjuder GIS-enheten, samhällsbyggnadskontoret kostnadsfria kurser och föreläsningar inom GIS.

Datum: 9 mars

Tid: 14.00-15.00

Plats: Sveagatan 12, mötesrum Skräddaren

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på GIS-enheten,

tel. nr. 0322-61 60 00 växeln eller mejla till gis [at] alingsas [dot] se

 

Varmt välkommen!