Utbildning kurser och seminarier

Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom verksamhetsformerna studiecirklar, mötesserier, projekt och arrangemang vars syfte är att ge deltagarna kunskap i ett brett perspektiv.
I Alingsås finns många engagerade studieförbund. Besök gärna deras hemsidor för att få mer information om det breda utbud av aktiviteter de erbjuder.

Tillhörande information