Företagsträff hos Nolans Mekaniska

Företagsträffar

Det är i mötet mellan människor som det händer.
I Alingsås kommun vill vi skapa ett öppet och nära affärsklimat där företag känner varandra och lätt kan finna varandra för affärer och samarbeten. Alingsås företagarföreningar arrangerar kontinuerligt nätverksträffar inom en rad olika områden.

Alingsås kommun arrangerar olika typer av företagsaktiviteter i syfte att öka nätverkandet mellan företagen i Alingsås och mellan företagen och kommunens tjänstemän och politiker. Våra företagsträffar är också till för att inspirera, informera och vägleda.

Näringslivskalendariet, som du hittar via länken till höger, uppdateras kontinuerligt med de företagsaktiviteter som arrangeras i kommunen av näringlivsenheten och företagarföreningarna i Alingsås.