Företagsstödjande organisationer

Vi lever i en föränderlig värld. Omvärldens ständigt nya krav och förväntningar innebär stora utmaningar för dig som företagare. Ständig utveckling och förbättring har blivit en förutsättning för att vara konkurrenskraftig nu och i framtiden. Men det är inte bara de stora förändringarna som gör skillnad. Även små förändringar i din verksamhet kan bidra till stora möjligheter och framgång, bara de är väl genomtänkta och rätt i den aktuella situationen.

Näringslivsenheten erbjuder dig som företagare stöd i arbetet med att utveckla din verksamhet. Vi stödjer utveckling av nya produkter eller tjänster, utveckling inom befintlig och ny marknad, förstärkning av ledningsarbetet eller inventering av kompetens.

I vårt regionala nätverk söker vi rätt resurs och samarbetspartner för din verksamhet. Nedan följer en förteckning över några av de organisationer som vi samarbetar med, om du själv vill ta en kontakt.

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg är Göteborg och Göteborgsregionens näringslivsorgan, som arbetar för att skapa långsiktig hållbar tillväxt för nyföretagare samt små- och medelstora företag. Business Region Göteborg gör insatser för att skapa förutsättningar för företagsamma människor att förverkliga sina affärsidéer och driva växande företag.

Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att genom finansiering och rådgivning erbjuda möjligheter under företagandets olika skeden, både med erbjudanden vid etablering av nya företag och för utveckling av befintliga företag. Almi är verksamt i företagandets alla skeden.

Almi är en regional företagspartner med ett rikstäckande nätverk och globalt perspektiv. Kunderna finns i alla branscher och kan vara såväl enskilda individer som små och medelstora företag. Här kan du läsa mer om Almi.

Connect Väst

Connect är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Connect sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser när det gäller kompetens och kapital. Genom ett kraftfullt stöd från näringslivet till verksamheten, får företagen tillgång till en unik plattform med expertis inom en mängd branschområden utan kostnad, eller till låg, subventionerad kostnad. 

All verksamhet i Connect är centrerad kring ett begrepp; tillväxtföretag. Det innefattar nya företag och etablerade små och medelstora företag som har hög tillväxtpotential. Connect Västs insatser sker främst genom tjänsterna Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn®, men även genom de regionala nätverken och övriga mötesplatser där entreprenörer, investerare och näringslivet möts. Här kan du läsa mer om Connect.

Tillväxtverket

Tillväxtverket erbjuder möjligheter till finansiellt stöd för företag att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst. Genom webbplatsen Verksamt.se erbjuder Tillväxtverket företagsnyttig information till företag i alla faser. Tillväxtverket har ett flertal utlysningar av pengar till affärsutveckling varje år. För att få veta mer om dessa kan man prenumerera på deras nyhetsbrev. Läs mer om Tillväxtverket.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att öka konkurrenskraften hos företag och forskare i Sverige.

Vinnova stödjer såväl unga som etablerade, små som medelstora företag finansiellt. Satsar även på resurser på internationella utvecklingssamarbeten. Vinnova har omkring 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år och ställer oftast krav på sam-finansiering.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) jobbar tillsammans med andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och idéer som finns i samhället. Varje år lanserar VGR ett antal bidrag och finansiella stöd om på olika sätt kan hjälpa företag att utvecklas och växa. Ett exempel är FoU-kortet – ett forskningsprogram för små och medelstora företag.

Utveckla ditt företag utomlands?

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network är världens största affärsnätverk för små och medelstora företag som vill ut på internationella marknader, och de hjälper driftiga företag att växa på en internationell marknad.

EEN erbjuder kostnadsfri rådgivning om exempelvis EU-regler och CE-märkning, förmedling av internationella affärskontakter och service vid teknik- och forskningssamarbeten.

EENs experter ger dig den rådgivning du behöver för att kommersialisera dina innovativa idéer och för att expandera till internationella marknader då de har räckvidden, kunskapen och tjänsterna för att hitta intressanta internationella affärskontakter till ditt företag.

Välkommen att kontakta Enterprise Europe.

Business Sweden

Business Sweden (fd. Exportrådet) erbjuder tjänster för företag som vill utveckla sin export samt ett småföretagsprogram som bland annat inkluderar rådgivning, metodiken Steps to Export och marknadsvalsanalys.

Välkommen att kontakta Business Sweden.

Västsvenska handelskammaren

Tack vare ett stort internationellt nätverk kan Västsvenska handelskammaren stödja dig med information och affärskontakter på nya och befintliga marknader samt identifiera nya leverantörer och kunder. Handelskammaren kan även assistera vid utlandsetablering samt skräddarsy workshops för att förbereda dig och dina medarbetare inför er nästa internationella affär.

Välkommen att kontakta Västsvenska handelskammaren.

Tillhörande information