Design för energieffektiv vardag

Vill ni bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle? Nu kan du söka ekonomiskt stöd till projekt som utvecklar energismarta tjänster, produkter och kunskap inom energi, design och beteende.

Det finns en stor utmaning i att engagera människor i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Det ska vara enkelt att leva energieffektivt och bidra till ett hållbart samhälle. Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning och utveckling som integrerar design och beteendevetenskap kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor och beteenden.

Den här utlysningen är den fjärde i raden som Energimyndigheten utlyser, och finansiering kan sökas för projekt inom programmets båda forsknings- och utvecklingsområden Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet. Företag och designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut och övriga aktörer med anknytning till området kan söka. Samarbeten uppmuntras och sökande behöver visa att man har kompetens i projektgruppen inom de tre områdena energi, design och beteende.

Läs hela utlysningen och ansök på Energimyndighetens hemsida.

 

 

http://designforenergi.se/design-for-energieffektiv-vardag-utlysning-nr-4/