Arbetslösheten sjunker
Arbetslösheten sjunker

Arbetslösheten sjunker i Alingsås- för fjärde året i rad

För fjärde året i rad sjunker arbetslösheten i Alingsås. Samtidigt finns en ökad utmaning med att få utrikesfödda i arbete. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg. - Det finns helt klart saker att både glädjas åt, liksom att arbeta vidare med, säger näringslivsstrateg Anna Davidsson.

Nu har Business Region Göteborg släppt rapporten Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2018, och många av sifforna ger anledning att glädjas. 2017 var den genomsnittliga arbetslösheten i Göteborgsregionen 5,7 procent i åldersgruppen 16-64 och regionen har därmed den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna för tredje året i följd. Stockholmsregionen landar 2017 på 6,1 procent och Malmöregionen på 10,2 procent. Rikssnittet ligger på 7,5 procent.

Alingsås är inget undantag i regionen Här har den totala arbetslösheten sjunkit med 0,1 procent till 4,8 procent. Sett till en femårsperiod är trenden en glädjande minskning på dryga 2,5 procent. Men skillnaderna mellan inrikes och utrikesfödda sticker ut. För inrikes födda ligger arbetslöshetssiffran på 2,9 procent, för utrikes födda 18,9 procent. En visuellt hög siffra som till stor del dock har sin förklaring i att fler utrikesfödda också anlänt till Alingsås och nu söker jobb. Antalet personer i denna kategori har ökat från 327 till 427, vilket är en större procentuell ökning än flera andra GR-kommuner. Men mönstret går igen i så gott som alla GR-kommuner.
– Arbetslösheten är avsevärt högre bland utrikes födda och nya påfyllningar med arbetslösa sker varje månad. Men viktigt att veta är också att jobbtillväxten bland utrikesfödda varit stark – den sysselsatta arbetskraften i regionen ökade med drygt 14 000 personer det senaste året, varav hälften var utrikesfödda. säger Peter Warda.

Trots avvikelsen kring negativa siffror för utrikesfödda finns därför ändå en stark framtidstro från Business Region Göteborgs sida.
– Den glödheta konjunkturen i regionen bidrar starkt till den fallande arbetslösheten som vi sett under 2017. Flera branscher är med och eldar på. Framförallt rör det sig om IT-tjänster, fordonssektorn, byggverksamheter och kemiindustrin. Kombinationen av en starkt gående tjänstesektor och kunskapsdriven industri i regionen ger en extra push till att få personer i sysselsättning. Samtidigt ser vi att industrin på andra håll i landet inte går lika starkt framåt, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

De senaste åren har antalet lediga tjänster med tillsvidareanställning ökat avsevärt i Göteborgsregionen. Från 2015 och framåt har antalet lediga tjänster pendlat mellan 6 500 och 8 500. Samtidigt som drygt 28 000 personer går arbetslösa i regionen erbjuds det alltså rekordmånga lediga tjänster. Det innebär att det går cirka fyra arbetslösa per ledig tillsvidareanställning. Kompetensen hos utbudet arbetslösa matchar således inte det kompetensbehov som efterfrågas av arbetsmarknaden.

– Utifrån företagens behov arbetar vi för att hitta nya arbetssätt och modeller för att förbättra matchningen och underlätta för fler att få ett riktigt viktigt jobb, inte minst inom

besöksnäringen, vård, skola, omsorg samt konsulttjänster riktade till bygg, IT- och fordonssektorn. Vi aktörer som är involverade behöver tänka nytt, samordna insatserna och skala upp det som fungerar bra, säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg inom området kompetensförsörjning på Business Region Göteborg.

På lokalt plan är Anna Davidsson också optimistik, men tycker samtidigt det är viktigt att ta den höga siffran kring utrikesföddas arbetslöshet på allvar.
- Vi är glada att arbeta i en av Sveriges starkast växande regioner, men vi ska också våga möta de problemen som finns och här är utrikesfödda utanför arbete en stor utmaning. 18,9 procent är åtminstone ett gäng procent för mycket och kommer definitivt finnas med på agendan i våra möten med alingsåsföretagare under året. Känslan är att det finns en hel del kompetens som inte kommer till användning här, menar näringslivsstrateg Anna Davidsson.

Fakta, arbetslöshet ålder 16-64 senaste fem åren. Angivet i procent.
(Källa: Business Region Göteborg)

2017: 4,8
2016: 4,9
2015: 5,5
2014: 6,7
2014: 7,5