Alingsås får godkänt i SKL:s mätning av företagsklimatet

Alingsås får godkänt i årets Insiktsmätning från Sveriges kommuner- och landsting, SKL, och går ett pinnhål i rätt riktning. På tre år har kommunen stigit från 60 i NKI (Nöjd Kund-Index) till 63. Fortfarande är det betyget för bygglov som ligger under godkänt.

För två år sedan hamnade Alingsås under strecket för godkänt insiktsmätningen kring företagsklimat som SKL genomför varje år. Men förra året bröts trenden och i år går kommunen fortsatt åt rätt håll.

Företagare i Alingsås får svara på ett antal olika frågor gällande bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsa, livsmedelskontroll och brandskydd. Vad funkar? Hur är bemötandet? Hur lång tid tar det att få sitt ärende hanterat?

Även i år hamnar Alingsås kommun över gränsen för godkänt enligt Nöjd kund-index, NKI, vilket är den metod som SKL använder sig av.

- Att gå från 62 till 63 kan tyckas lite men fortsätter vi att envist arbeta för att det ska bli bättre är jag övertygad om att vi kommer att stiga även nästa år, säger Anna Liedholm, förvaltningschef på Samhällsbyggnadskontoret.

Många punkter ligger fortsatt högt, som markupplåtelse (71) och livsmedelskontroll (72), vilka både visar väl godkända siffror. Miljö och hälsa klarar godkänt på 62 och brandskydd hamnar på 66.

Som tidigare år är det företagens upplevelse vid kontakt med bygglovsavdelningen som ligger lägre. Även om NKI-siffran ändå har ökat de senaste tre åren från 41 till 45.

- Flera åtgärder har genomförts under året, bland annat har vi lanserat roboten Atom som hjälper till med kommunikationen. Dessutom har vi fokuserat på att minska bygglovsärenden under vintern och vi har även digitaliserat receptionen för en bättre service, avslutar Anna Liedholm.

Om undersökningen

128 företagare har bedömt Alingsås kommuns service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Tillhörande information