Kommande händelser/kalendarium

mar 4
Seminariet ”Att växa från start” ger dig kunskap och inspiration att utveckla din företagsidé och ditt erbjudande. Genom att ta lärdom av andra framgångsrika företagare. Ett hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för att bli framgångsrik och detta är ett genomgående tema i seminariet.
mar 11
Seminariet ”Att sälja med framgång” ger dig kunskap och inspiration om hur du kan arbeta effektivt med din försäljning och marknadsföring. När du kan få kunden att förstå sitt behov och du vet hur mycket tid och resurser du måste lägga ned per vunnen order, då har du bättre förutsättningar att lyckas med ditt företagande.
mar 18
Vad händer i Alingsås stadskärna under våren 2020? Den 18 mars får du information om allt som händer och har hänt i vår vackra stadskärna. Denna gång lägger vi fokus på trygghet, varumärke och förbättringar i vår gatumiljö. Värdefull information för dig med verksamhet och/eller fastighet i stadskärnan.
mar 18
Seminariet ”Räkna på din affärsidé” ger dig vägledning i hur du planerar och följer upp ekonomin i företaget. Den bidrar till ökad förståelse för ekonomiska begrepp och hur balans- och resultaträkning hänger ihop. Vad som är viktigt att tänka på vid t ex prissättning.