Bild från Tillväxtverket

Affärsutvecklingscheckar för små företag

Nu kan företag i Västra Götalandsregionen söka affärsutvecklingscheckar inom internationalisering och digitalisering. Checkarna ger stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka konkurrenskraften.

Vill du skapa nya värden i företaget med hjälp av digital teknik eller gå in på en ny marknad? Då kanske en affärsutvecklingscheck från Tillväxtverket kan hjälpa dig en bit på vägen.

Affärsutvecklingscheckarna vänder sig till företag som vill växa och har; 

  • 2-49 anställda.
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner Euro)
  • en ekonomi i ordning

Företag kan söka 50.000 – 250.000 kr och få en check för upp till halva kostnaden, resten betalar ditt företag. Ditt företag kan söka stödet för ny kompetens i form av köp av tjänster eller projektanställning. Projekttiden ska vara högst ett år. Läs mer på Tillväxtverkets frågor och svar.

Tillhörande information