10-punktsprogram för att stötta vårt lokala näringsliv

Alingsås näringsliv är hårt drabbat av effekterna av coronakrisen. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser behövs. Alingsås kommun inför därför ett paket med lättnader för kommunens företagare.

Uppdaterad med fördjupad information om kommunens krispaket för näringslivet:

Det här paketet riktar sig till små och medelstora företag, där vi kan se att coronakrisens följder är som mest akuta och där lokala åtgärder kan ha störst effekt.

Här förtydligas det 10-punktsprogram som kommunen beslutat om för att mildra coronakrisens näringslivsföljder i Alingsås kommun:

 1. För att underlätta för restauranger att börja med uteserveringar tidigare och för butiker att ställa ut varor utanför butiken har Alingsås kommun tagit beslut om att inte ta ut någon avgift för ansökningar som gäller uteserveringar, tillfällig försäljning och försäljning från den 20 mars till den 30 december 2020.

  Varje verksamhet som önskar nyttja offentlig plats, i detta fall kommunala gator, måste ansöka hos polisen på särskild blankett, PM 510.1. För detta tar polisen ut ansökningsavgift, som varje ansökande verksamhet däremot även fortsättningsvis måste betala.

  Samhällsbyggnadsförvaltningen har för detta tagit fram en karta där ytor på gatorna som får användas för uteserveringar och försäljning markerats. Den som ansöker behöver markera platsen man önskar använda. Denna skickas till polisen tillsammans med ansökan PM 510.1.

  När polisen behandlat ansökan, skickas den till kommunen som yttrar sig och anger särskilda villkor som ska följas. Det är viktigt att anvisningarna följs.

  Ansökningar som kommer till kommunen behandlas löpande. Uteserveringar och försäljning på gator kan ske direkt om råden följs, samt att ansökan med kartbilaga skickas in till polisen utan dröjsmål. De uteserveringar som haft tillstånd förra året använder samma plats i år igen.

  Kontaktperson: Stefan Sjögren, trafikingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen, tel 0322-61 70 86. 

 2. Kommunen förlänger möjligheten till anstånd på fakturor från maximalt tre månader till sex månader. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

  Hör av dig till angiven kontaktperson på aktuell faktura om du vill ansöka om anstånd eller få en avbetalningsplan upplagd.

 3. Kommunen tar tillfälligt bort dröjsmålsräntan och avgifter för betalningspåminnelser. Påminnelser kommer fortfarande att skickas ut, men du debiteras ingen avgift. Detta sker automatiskt och är ingenting du behöver ansöka om. Borttagandet av dröjsmålsräntan och avgiften gäller till och med 31 maj 2020.
 4. Kommunen skickar tillfälligt inte ut några inkassokrav. Detta gäller till och med 31 maj 2020.
 5. Kommunen har en generös hållning till kortare betalningstider av fakturor till leverantörer. I normalfallet gäller en betalningstid på 30 dagar.

  Hör av dig till angiven kontaktperson på aktuell faktura om du har behov av tidigarelagd utbetalning.

 6. Kommunen tar inte betalt för planerad livsmedelskontroll under 2020. Tillsynen kommer att utföras men avgiften debiteras inte. Du som redan har betalat in årsavgiften till kommunen kommer få tillbaka dina pengar. En e-tjänst finns och du som har en mailadress kommer (eller har redan fått) ett mail med en länk till e-tjänsten. Du som inte har en mailadress kommer bli kontaktad via telefon eller få ett brev. Uppföljande kontroll som inte är planerad kommer att utföras och debiteras för.

  Vår målsättning är att du får tillbaka pengarna inom 14 dagar efter vi tagit emot dina kontouppgifter.

  Kontaktpersoner:
  Lisa Kutti Wickberg, livsmedelsinspektör, tel: 0322-61 63 35
  Tomas Barthel, livsmedelsinspektör, tel: 0322-61 69 56

 1. Kommunen kommer inte att utföra den planerade tillsynen av företag som bedriver hygienisk behandling (skönhetssalonger, fotvård, tatuerare m.fl.) under 2020. Tillsyn som görs på grund av klagomål eller på annan förekommen anledning utförs och debiteras dock som vanligt.

  Kontaktpersoner:
  Fredrik Holmqvist, hälsoskyddsinspektör, tel: 0322-61 63 34
  Sture Alexandersson, hälsoskyddsinspektör, tel: 0322-61 63 33

 1. Lokaler och hallar som avbokas med kort varsel debiteras inte. Detta gynnar föreningslivet till stor del men även företag som exempelvis hyr Palladium eller Alströmerteatern för föreställningar och andra evenemang.

  Kontaktperson Arne Moberg, Kultur och utbildningsförvaltningen, tel 0322-61 61 74

 1. Kommunen har en e-tjänst där alla som är intresserade kan anmäla sitt intresse för tillfällig anställning som timavlönad inom kommunen. Detta kan vara av särskilt intresse för personal som blivit övertalig på sitt arbete på grund av coronakrisens effekter. Behovet av arbetskraft inom kommunens samhällsviktiga funktioner är stort. Genom bemanningsenheten kan du arbeta som timanställd inom barn- och ungdomsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.  

  Mer information:
  https://www.alingsas.se/timavlonad

 1. Kommun erbjuder från och med fredagen 20 mars en lunchsubvention på 75 kronor till gymnasieelever som äter take away-lunch från lokala restauranger och kaféer.

  Alingsås kommun inbjuder lokala restauranger och kaféer att svara på kommunens uppmaning om att erbjuda lunch till gymnasieelever som går på Alströmergymnasiet och som bor i kommunen. Svar lämnas via kommunens e-tjänst ”lunch till gymnasieelever”.

  För att kvalificera sig måste restaurangen eller kaféet uppfylla bland annat dessa krav:

  - Erbjuda minst två lunchalternativ, varav minst ett vegetariskt, för avhämtning
  - Erbjuda lunch veckans alla helgfria vardagar
  - Kunna erbjuda minst 40 portioner varje dag
  - Lunchen ska kosta max 75 kronor inkl. moms
  - Finnas i Alingsås kommun

  Restaurangerna och caféerna meddelar sina veckomenyer till kommunen och gymnasieeleverna beställer sedan veckovis från detta utbud genom en e-tjänst hos kommunen. Eleverna får själva att välja sin lunch utifrån det utbud som erbjuds och det kan alltså bli så att vissa matställen får många beställningar medan andra inte får några alls. Eleverna bestämmer själva om de vill beställa lunch och i så fall vad de vill äta. Matställena fakturerar de beställda luncherna till Alingsås kommun.

  För att undvika smittspridning är det endast tillåtet med lunch för avhämtning, eleverna får inte sitta på matstället och äta där.

  Elever på landsbygden som har långt till närmaste restaurang eller café kommer att erbjudas utkörning av lunch från Alströmergymnasiets kök till bestämda upphämtningsplatser, utifrån behov.

  Luncherbjudandet gäller till och med 30 april med uppehåll under påsklovet.

  Mer information:
  https://www.alingsas.se/naringsliv-arbete/take-away-lunch-fjarrstuderande-gymnasieelever

  Kontaktperson: Pär Hellsten, administrativ chef, 0322-61 65 63

Även Fabs, Alingsås energikoncern och Alingsåshem kommer att vara mer generösa med anstånd och avbetalningsplaner för underlätta för det lokala näringslivet.

Detta program kan komma att uppdateras med kompletterande åtgärder framöver, så håll utkik i kommunens kanaler efter ytterligare information.

Har du specifika frågor hör du av dig till ovan angivna kontaktpersoner. För generella frågor kring åtgärdsprogrammet är du varmt välkommen att kontakta Alingsås kommuns näringslivsenhet, https://www.alingsas.se/näringslivsenheten-kontakt