Näringsliv, företag

Aktuellt

2018-10-18
Handeln ökar i Alingsås. Även i Sverige i stort går omsättningen inom detaljhandeln framåt. Välkommen till frukostmöte den 15 november för att ta del av mycket spännande presentationer om utvecklingen inom handel, hotell, restaurang och annan service i Alingsås, och i Sverige som helhet.
2018-10-15
Alingsås kommun fortsätter sin digitala satsning för att förenkla för privatpersoner och företag. Nu är en ny e-tjänst igång där företagare digitalt kan skicka in en formell intresseanmälan för att utveckla och exploatera kommunal mark.
2018-10-05
Nu är Prao åter obligatoriskt för elever i årskurs åtta och nio. Praktik är en viktig del av skolans undervisning om arbetslivet och i många fall är det prao-elevens första möte med näringslivet. Genom att ta emot elever kan du som företagare spela en stor roll. Prao ger dig också möjlighet att visa upp din bransch och ditt företag och därmed hitta framtidens medarbetare.
2018-10-05
Inom konceptet Ung Företagsamhet (UF) startar, driver och avvecklar elever egna företag under läsåret 2018/19. Alströmergymnasiet arrangerar eventet Draknästet den 24 oktober och syftet med arrangemanget är att alla UF-företag ska få pitcha sin idé framför ett gäng drakar från näringslivet och få feedback på sin affärsidé och sin affärsplan. Vill du vara en av drakarna?
2018-10-05
I september träffades ett 50-tal personer i Utbildningens hus för att ta del av Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos som drygt 2000 företag från Västra Götalands län har deltagit i. Prognosen visade på förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, bristyrken och kommande rekryteringsbehov.
2018-10-05
Med visionen att vara Europas ledande specialist på rostfria produkter och logistik inom storkök och livsmedelsindustri ligger SteelTechs fokus inom teknikområdena upptining, grytor och rengöring. Under våren 2018 flyttade verksamheten från sina gamla lokaler i Alingsås centrum till delvis nybyggda lokaler på Sävelunds industriområde.
alingsås stadskärna
2018-09-24
Vad är det som gör att det går bra för ett företag? Och hur kan du bättre attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i ditt företag? Välkommen till två workshops som ger dig verktygen att utveckla din verksamhet.
2018-09-13
Sök stöd till din verksamhet. Tillväxtverket kan bevilja stöd till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som jobbar med hållbara naturupplevelser.
2018-09-04
Vi jobbar på att bli ännu bättre på att möta våra företagare och nu har personal och politiker från kommunen gått en kurs med fokus på just bemötande.
  • Business region Göteborg
  • Kalendarium