Näringsliv, företag

Aktuellt

abc
2018-06-14
Är du intresserad av ett dynamiskt arbete där nätverkandet står i fokus? Gillar du att agera spindel i nätet och jobba på en arbetsplats där ingen dag är den andra lik? Då ska du se hit! Nu rekryterar vi en näringslivsstrateg med fokus företagslots.
arbetsmarknadsprognos
2018-06-12
Den 25 september vill vi på Alingsås Business Center tillsammans med Arbetsförmedlingen i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga än en gång bjuda dig på frukost och en uppdatering om det senaste på den lokala arbetsmarknaden - med en regional utblick.
starta eget
2018-06-11
I september startar återigen den populära Starta Företag-kursen som finns till för dig som funderar på att starta företag, har idéer som du vill realisera eller precis har startat företag. Kursen innehåller sju matnyttiga kurstillfällen som ger dig grundläggande affärskunskap och kontakter som är oerhört viktiga i nyföretagarfasen.
lab190
2018-06-11
I arbetet med besöksnäringsutveckling längs väg 190, bjuder LAB190 tillsammans med Hela Sverige ska leva in till informationsträffar om vad en grön lokalekonomisk analys är. Det som förkortas LEA är en konkret metod för att kartlägga vilka resurser och vilka utvecklingsmöjligheter som finns lokalt. Ett bra (och spännande!) underlag för besöksnäringsutveckling i området.
idéworkshops
2018-05-23
Vill du vara hitta och utveckla nya lösningar som bidrar till att människor, oavsett funktionsvariation och ålder, kan leva självständiga och trygga liv? Samverkansplattformen AllAgeHub bjuder nu in till workshops där Göteborgsregionens kommuner söker partners för innovationsprojekt inom välfärdsteknologi.
2018-05-17
Varmt välkommen till en presentation och workshop kring det senaste resultatet av Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Vare sig du är företagare, politiker eller tjänsteman vill vi bjuda in dig att delta i diskussionerna.
Peter Grönberg
2018-05-17
Samarbete med Svenskt näringsliv, tillsammans med flera andra konkreta åtgärder. Det är delar av satsningen för att lyfta Alingsås kommun från den fortsatt låga poängen i Svenskt näringslivs ranking. - Vi kan tyvärr inte räkna med att se effekt av det riktigt än, säger näringslivschef Peter Grönberg.
2018-05-07
Nu har 2017 års resultat av Nöjd-kund-index presenterats, där man mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden. Alingsås får godkänt i årets Insiktsmätning från Sveriges kommuner- och landsting, SKL, och går två pinnhål i rätt riktning. Bygglov är fortfarande den delen som ligger lägst.
2018-04-25
Nu går närmare 150 tjänstemän och politiker i Alingsås kommun en utbildning för att bli ännu bättre på att bemöta de företagare som är i kontakt med kommunen i olika ärenden.
  • Business region Göteborg
  • Kalendarium