Logotyparkiv

Här hittar du Alingsås kommuns logotyp.

Kommunvapnet registrerades 1974, och i beskrivningen står det: ”I fält av silver en på grön mark framför en uppväxande grön ek gående röd hjort med horn, tunga och klövar av guld.”

Kommunvapnet är den gemensamma symbolen för Alingsås kommun. Typsnittet i logotypen är Goudy. Vapnet och typografin får inte under några som helst omständigheter modifieras. Kommunvapnet får inte heller i övrigt modifieras vad gäller färg, form och/eller proportioner.

Utgångspunkten är att det är den liggande grundlogotypen i 4-färg som ska användas. Finns det ingen möjlighet att använda grundlogotypen ska en enfärgad logotyp väljas. Det finns två varianter: en positiv och en negativ, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund. Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund ska den negativa logotypen användas.

Den enfärgade positiva logotypen får enbart tryckas i svart, inga andra färger får förekomma.