Utsättning av Elkablar - Signalkablar och Fjärrvärmekulvert

Det finns alltid en risk för kablar eller rör i marken där du tänker gräva, borra, spetta eller göra andra liknande markarbeten, därför gör du klokast i att kontakta oss!

Det är mycket att tänka på när man bygger om eller bygger till sitt hus. Här följer några nyttiga råd.

  • Om du ska gräva på tomten – kontrollera först om det finns kablar för el, bredband, fjärrvärme, tele och vatten/avloppsrör. Du hittar våra kablar och rör på www.ledningskollen.se.Kontakta oss för utsättning av bredband, fjärrvärme samt elkablar om du inte hittar det du söker på Ledningskollen.
  • Skall du renovera hela huset kan du behöva ett tillfälligt elabonnemang för bygg-el. Kontakta oss för offert.
  • Slår du samman lägenheter och vill ta bort elmätare kan du kontakta oss för rådgivning, hur man löser det praktiskt och vad det är för kostnader.
  • Om elmätaren/fasadmätarskåpet sitter på en vägg som ska rivas kan du behöva flytta elmätaren. Gäller också, om du bygger in eller blockerar en elmätare.

Kontakta alltid oss innan du startar arbetet.
Byter du värmesystem till elpanna eller värmepump kontrollerar vi att serviskabeln klarar detta.

Ta kontakt med kundservice [at] alingsasenergi [dot] se alternativt 0322-617 617.

E-tjänst
Tillhörande information