Frånvaro och ledighet i förskolan

Om ditt barn inte kommer till förskolan på en dag då de normalt skulle vara på plats så behöver du meddela detta till förskolan. 

Vid vissa sjukdomstillstånd kan det hända att förskolan vill att du även ringer och meddelar. Kolla detta med er förskola. Telefonnummer till förskolorna hittar du här.

Vi har en sms-funktion för frånvaroanmälan kan du även sms:a in frånvaro. Ni hittar en latund under "Bilaga" nedanför denna text.

Om ditt barn är har en smittsam sjukdom, eller är nedsatt så de inte orkar med en förskoledag, så ska de vara hemma. Besök gärna HYFS - hygiensjuksköterska i förskolan för att få tips och råd.

De sker inget avdrag på fakturan vid ledighet elller annan frånvaro. Fakturan är beräknad på 12 månader per år, och man faktureras utifrån det antal timmar barnet skulle haft om de varit närvarande.