Omslag till broschyr om slamtömning.

Anmälan om kompostering av latrin

Här hittar du blanketter för slamtömning och latrinkompostering.

Latrinhämtning

Latrinhämtning utförs inte längre i Alingsås kommun. Men det går bra att kontakta miljöskyddskontoret för tillstånd att kompostera latrin, använd blankett nedan.

Tillstånd enskilt avlopp

Det krävs tillstånd för enskilt avlopp som exempelvis slamavskiljare, sluten tank, latrinkompostering och mulltoa. Kontakta kommunens miljöskyddskontor.

Beställ tömning av vår enterprenör

Anlita kommunens entreprenör Cleanpipe för slamtömning av sluten tank och slamavskiljare. Det gäller även slam från fettskiljare. Tömning kan ske efter budning (hämtning enligt överenskommelse) eller efter turlista. För både helårsbostad och fritidshus ska tömning ske minst en gång per år. Kontaktuppgifter hittar du i högermenyn.

Tillhörande information
Blankett